Sökning: "Anna-ärta Arnell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-ärta Arnell.

  1. 1. Bladmögel i ekologisk potatisodling. Alternativa metoder för reglering av potatisbladmögel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Anna-ärta Arnell; [2015-10-05]
    Nyckelord :Potato; Organic farming; Late blight; Phytophthora infestans; Cultivation methods;

    Sammanfattning : One of the most cultivated crops in the world is potatoes. But since the middle of the 19th century there has been major problem caused of late blight. This problem is found both in conventional and organic cultivations. The purpose of this study is to investigate methods producers of organic potatoes use in their cultivation. LÄS MER