Sökning: "Anna-Carin Aho"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna-Carin Aho.

 1. 1. Kompetenskort via nätbaserad inlärning - utvärdering av ett vårdutvecklingsprojekt

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Carin Aho; Annica Rosvall; [2009]
  Nyckelord :biomedical technique; competence card; nurse; TILDA; web based learning;

  Sammanfattning : Intensivvårds- och Anestesikliniken på ett sjukhus i södra Sverige införde år 2005 respektive 2007 ett vårdutvecklingsprojekt, Tool for interactive learning and daily assistance (TILDA), inom ramen för nätbaserat lärande. Via TILDA kan medarbetare erhålla kompetenskort för medicinteknisk apparatur. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling via e-learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Carin Aho; Annica Rosvall; [2007]
  Nyckelord :e-learning; inställning; kompetensutveckling; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Den snabba kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården kräver att sjuksköterskans kompetens ständigt utvecklas för att tillgodose patientsäkerheten. Sjuksköterskans kompetensutveckling sker alltmer via e-learning, elektroniskt lärande, som är ett relativt nytt inlärningssätt. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling via e-learning- en litteraturstudie om sjuksköterskans inställning och upplevelser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Carin Aho; Annica Rosvall; [2007]
  Nyckelord :e-learning; inställning; kompetensutveckling; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER