Sökning: "Anna-Carin Carlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna-Carin Carlsson.

 1. 1. ”Faktaböcker får man bara läsa när man forskar”. En studie i barns självvalda läsning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anna-Carin Svensson; Maria Svärd; [2011]
  Nyckelord :fritid; barn; fritidsläsning; läsning; faktalitteratur; faktaböcker; självval;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to investigate the factors of children’s voluntarily reading in their spare time. We also want to know if the children choose non-fiction books for their voluntarily reading. LÄS MER

 2. 2. Att anmäla eller inte : om lärares tolkning av anmälningsskyldigheten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna-Carin Carlsson; Eva Doverholt; [2008]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Barn som far illa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER