Sökning: "Anna-Carin Gunnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Carin Gunnarsson.

  1. 1. Avgörande faktorer vid viktminskning hos överviktiga vuxna individer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Anna-Carin Bernesjö; Johanna Gunnarsson; Tina Koch; [2007]
    Nyckelord :Faktorer; Viktminskning; Vuxna; Övervikt;

    Sammanfattning : Förekomsten av övervikt ökar snabbt i västvärlden. Ungefär 1,6 miljarder människor beräknas vara överviktiga och minst 400 miljoner av dessa är sjukligt överviktiga. På grund av den snabba ökningen har WHO klassat övervikt som en epidemi. LÄS MER