Sökning: "Anna-Carin Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna-Carin Jonsson.

 1. 1. Att sitta vid sidan om : Närståendes upplevelse av stöd från vårdpersonal vid vård i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna-Carin Odhe; Iza Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Palliative care; Palliative home care; Relatives; Support.; Närstående; Palliativ hemsjukvård; Palliativ vård; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående hanterar situationen av vård i livets slutskede olika. Att vårda den sjuke i hemmet kan vara påfrestande för den närstående då de tar på sig ett stort ansvar och kämpar ofta med en balans av ett pendlande mellan stabilitet och förändring. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med behandlingen av patienter med ben- och fotsår i primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Carin Jonsson; Anette Westh; [2018]
  Nyckelord :Ben- och fotsår; distriktssköterskor; erfarenheter; PARIHS-modellen primärvård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : distriktssköterskorna och sjuksköterskorna en känsla av ensamarbete. En bristfällig dokumentation utan en vårdplan att följa resulterade till ett ostrukturerat arbetssätt. Slutsats. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av Matematiska redskap för elever i matematiksvårigheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Andersson; Christina Helsén; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15hpKurs: SLP 610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT/2017 Handledare: Michael Hansen Examinator: Anna-Carin JonssonKod: VT17-2910-148-SLP610Nyckelord: Matematiksvårigheter, artefakter, matematiska redskap och hjälpmedelAbstractSyfte och frågeställningarMiniräknaren och andra matematiska redskap har tidvis haft en omdiskuterad roll i matematikundervisningen. Vi är därför intresserade av att studera vad tillgången av matematiska redskap kan betyda för elever som är i behov av särskilt didaktiskt stöd i matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Tro mig, stöd mig: jag lider : Kvinnors upplevelse av att leva med och hantera fibrmyalgi.En deskriptiv litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cathrin Jonsson; Anna-Carin Öberg; [2014]
  Nyckelord :Keywords: Fibromyalgia; Adaptation Psychological; Quality of Life; Women; Experience; Fibromyalgi; Livskvalitet; Kvinnor; Upplevelser; Coping;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett syndrom och ett kroniskt tillstånd som orsakar smärta, ömhet och stelhet i rörelseorganen. Fibromyalgi karaktäriseras också av sömnstörningar, fatigue, ångest, depression och problem med tarmfunktionerna. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors trycksårsprevention och omvårdnad av patienter som utvecklat trycksår. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Anna-Carin Jonsson; Anette Zeijlon; [2008]
  Nyckelord :therapy; intervention; Nursing; pressure ulcer; prevention; treatment; Omvårdnad; trycksår; förebyggande; behandling; terapi; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor arbetar med preventiva åtgärder vid trycksårs uppkomst samt vilka omvårdnadsåtgärder som ges till patienter som utvecklat trycksår. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Medline via Pubmed och Cinahl med sökorden nursing, pressure ulcer, prevention, treatment, therapy, intervention. LÄS MER