Sökning: "Anna-Greta Lundgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Greta Lundgren.

  1. 1. Flickorna Lundgrens trädgård - dokumentation av en 1930/1940-tals trädgård i Skåne

    Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

    Författare :Ann Richardsson; [2011]
    Nyckelord :Flickorna Lundgren; perenner; växtinventering; funktionalism; Arts- and Craftsrörelsen;

    Sammanfattning : Café Flickorna Lundgren ligger vid fiskebyn Skäret, mellan Mölle och Jonstorp i Höganäs kommun. Hit har det kommit gäster varje sommar för att fika en stund i den blommande trädgården. År 1938 öppnade familjen Lundgren ett café i den gamla stugan från 1700-talet. LÄS MER