Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Ditt liv hänger på en prick

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Anna-Helena Herold; Camilla Nyberg; [2010]
    Nyckelord :kommunikation; kost; livsstil; malignt melanom; orem; prevention; socioekonomisk status; UV-strålning;

    Sammanfattning : Malignt melanom är en av de tio vanligaste cancerformerna. Insjuknandet har ökat på grund av ändrade sol- och resvanor. Utvecklingen beror främst på UV-strålningen från solen samt ökad användning av solarier. Idag är det främst de yngre kvinnorna som insjuknar. LÄS MER