Sökning: "Anna-Karin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Anna-Karin Andersson.

 1. 1. Metoden teach-back stärker patientens egenvårdsförmåga : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annelie Andersson; Anna-Karin Wiewegg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Water management and new clean technologies in Africa: A review of Compotherm

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna-Karin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Water management; clean technology; Africa; Compoterm; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Challenges in water management are becoming more severe in many countries and this is exacerbated by climate change. With the increase of environmental threats, a new market for clean tech companies is emerging on the global scheme. The majority of these companies are small and medium seized companies (SME) under rapid growth. LÄS MER

 3. 3. Gruppen, vardagen och matematiken : - en studie om elevers roller och arbete i grupparbete med vardagsnära problemlösning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nelly Andersson; Anna-Karin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Matematik; vardagsnära; problemlösning; grupparbete; roller;

  Sammanfattning : Matematik är ett ständigt aktuellt ämne. Enligt Skolverket ska lärare hjälpa elever att se matematiken i vardagen och ge möjligheter till grupparbeten.Tidigare forskning tyder på att elever kan ha svårigheter med vardagsnära matematik och grupparbete kan leda till en hög alternativ låg nivå av samarbete. LÄS MER

 4. 4. Att kasta sig ut - ett examensarbete om komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna-Karin Andersson; [2016-09-28]
  Nyckelord :komposition; kreativitet; folkmusik; hardangerfela; fiol;

  Sammanfattning : Att kasta sig ut är ett examensarbete där jag undersöker komposition i folkmusikstil med hjälp av de två instrumenttyperna hardangerfela/fiol samt piano. Syftet är att träna upp min kompositionsförmåga och hitta musikaliska verktyg för detta, samt undersöka vad som hämmar respektive gynnar en kompositionsprocess, i det här fallet min egen. LÄS MER

 5. 5. Carbon footprint and packaging logistics within freight transports: a case study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna-Karin Andersson; [2016]
  Nyckelord :Freight transport; environmental impact; carbon footprint; load factor; packaging logistics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The emissions from the global freight transport sector are continuously growing in a rapid pace. The rise in the transport sector has increased competition and many industries today operate with a just-in-time practise. This has led to a decline in load factor and an increase of empty transports. LÄS MER