Sökning: "Anna-Karin Arnljot"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Karin Arnljot.

  1. 1. Upprepad administrering av trimetoprim/sulfadiazin till neonatala föl : plasmaproteinbindning och effekt på serumbilirubinkoncentrationen

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Anna-Karin Arnljot; [2009]
    Nyckelord :kernikterus; föl; sepsis; sulfadiazine; trimetoprim; proteinbindningsgrad; bilirubin displacement;

    Sammanfattning : Today most dosages used in horse medicine are based on studies in adult horses. Since there are differences between adult and neonatal horses with respect to different pharmacological parameters this can cause problems when administring drugs to neonatal foals. LÄS MER