Sökning: "Anna-Karin Bengtsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna-Karin Bengtsson.

 1. 1. CONSTANTLY NEW CHALLENGES FOR NURSES

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna-Karin Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :outlier; registered nurse; experience; qualitative study; conventional content analysis; care undone; patient safety.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: The number of patients treated in inadequate hospital wards is increasing. Elderly and fragile patients with medical conditions are particularly vulnerable for being placed in inadequate hospital wards. They also run a twice as high risk of health-related complications and increased mortality. LÄS MER

 2. 2. Fyra pedagogers möten med nyanlända elever i behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Anna-Karin Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända; relationellt förhållningssätt; särskilt stöd; organisation;

  Sammanfattning : De fyra informanternas möten med nyanlända varierar i de tre verksamheternas som beskrivs i uppsatsen gällande nyanlända. Likaså undersöks hur särskilt stöd organiseras gällande nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivundervisning på modersmålet med stöttning av multimodala verktyg inom sfi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna-Karin Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :modersmål; multimodala verktyg; litteracitet; bildval i läs- och skrivundervisningen; autentiska texter;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks metoder för läs- och skrivundervisningen inom sfi med utgångspunkt från modersmålet dari och multimodala verktyg. Syftet med denna studie är att undersöka de pedagogiska metoder som används vid läs- och skrivundervisningen på modersmålet dari inom sfi samt att se vilka multimodala verktyg som kan ges som stöttning vid läs- och skrivundervisningen för elever som ännu inte är litterata. LÄS MER

 4. 4. Barn på väg till utbrändhet : Hur pedagogerna i fritidshem kan hjälpa drabbade barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Anna-Karin Bengtsson; [2011]
  Nyckelord :burnout; children; environments; methods; barn; metoder; miljöer; utbrändhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Modets spridning till flickor i förtonåren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Hultén; Cathrine Bengtsson; Anna-Karin Lidman; Pernilla Marie Nilsson; [2004]
  Nyckelord :mode; spridning; barnkonsumtion; förtonåring; påverkan; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur modet sprids till och mellan flickor i förtonåren, ett område som enligt oss hittills är otillräckligt utforskat. För att ringa in ämnet har vi valt att behandla kända teorier om både modespridning och generell spridning. Även teorier om barnkonsumtion behandlas i uppsatsen. LÄS MER