Sökning: "Anna-Karin Jonasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna-Karin Jonasson.

 1. 1. Pedagogers styrning i den fria leken i förskolan : - En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Jonasson; Anna-Karin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Deltagande; fri lek; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om fyra pedagogers styrning i den fria leken i förskolan. Det är en kvalitativ studie med inspiration av hermeneutisk ansats, i studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer med två förskollärare och två barnskötare från två olika förskolor i samma kommun i vårt närområde. LÄS MER

 2. 2. Kultkontinuitet vid offerkällor : Sånga källa i Ångermanland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Jonasson; [2011]
  Nyckelord :kultkontinuitet; kultplatskontinuitet; förkristen religion; källkult; offerkälla; Sånga;

  Sammanfattning : Kultkontinuitet är ett omdiskuterat begrepp inom religionshistorisk forskning. Vid övergången från en religion till en annan kan olika typer av beständighet ibland urskiljas, exempelvis när det gäller val av kultplats samt handlingar vid denna plats. LÄS MER

 3. 3. Smal, smalare, smalast: en jämförande studie mellan Pro-ana och det "normala" smalhetsidealet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cajsa Jonasson; Anna-Karin Köhler; [2008]
  Nyckelord :Pro-ana; Victorias Secret; smalhetsideal; kroppsbild; Youtube; ätstörningar; tjockkänsla; Psychiatry; clinical psychology; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Social psychology; Socialpsykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka Pro-anorexia (Pro-ana) bilders påverkan på kvinnor jämfört med vedertagna modellbilders påverkan. Blir kvinnor mer påverkade av att titta på extremt smala kvinnor än av att titta på "normala" smala modeller? En experimentell mellangruppsdesign, med 42 kvinnor från Lunds universitet användes. LÄS MER