Sökning: "Anna-Karin Larsson Deringer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Karin Larsson Deringer.

  1. 1. Föräldrars upplevelse av att ha barn med ADHD. : - En litteratur studie

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Yregalem Semere; Anna-Karin Larsson Deringer; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Personer som har och lever med diagnosen ADHD kan mötas av stora svårigheter i sin vardag som av personen själv inte alltid uppfattas som ett problem.  Attention Deficit Hyperactivity Disorder är en funktionsnedsättning som ska finnas i två miljöer, i hemmet och i skolan. LÄS MER