Sökning: "Anna-Karin Lennartsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Karin Lennartsson.

  1. 1. En svensk kopernikansk kullerbytta? : Sex pedagoger beskriver sitt tankesätt och arbetssätt utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Catharina Bondesson; Ann-Margreth Näslund Lennartsson; Anna-Karin Wiman; [2008]
    Nyckelord :reggio emilia; loris malaguzzi; kopernikansk kullerbytta; pedagogisk filosofi; förskola;

    Sammanfattning : BAKGRUND: I vår bakgrund beskriver vi Reggio Emilias pedagogiskafilosofi genom litteratur, vår resa till Italien samt aktuellforskning inom förskolan och svenska förskolans läroplan.SYFTE: Syftet med undersökningen är att beskriva arbetssätt ochtankesätt hos sex pedagoger och hur fyra rektorer stödjerverksamheten utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. LÄS MER