Sökning: "Anna-Karin Rasmusson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna-Karin Rasmusson.

 1. 1. Kring det jag gör.

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Anna-Karin Rasmusson; [2016]
  Nyckelord :Abjekt; animation; video; måleri; kropp;

  Sammanfattning : En masteressä i form av ett egentillverkat fanzine. Ett collage av bilder från mitt konstnärliga arbete och text. Där text och bild samverkande reflekterar över vad jag faktiskt gör. Den gestaltande delen var en rumsinstallation med 4st videor, målat golv, målat papper och målade objekt. LÄS MER

 2. 2. Psykodynamisk psykoterapi och sexualitet : En kvalitativ studie utifrån fem psykoterapeuters erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Anna-Karin Rasmusson; [2016]
  Nyckelord :Sexuality; Psychotherapy; Psychoanalysis; Psychodynamic; Shame; Countertransference; Transference; Sexualitet; Psykoterapi; Psykoanalys; Psykodynamisk; Skam; Vuxen sexualitet; Motöverföring; Överföring;

  Sammanfattning : Inledning: I början av den psykoanalytiska teorins utveckling hade sexualiteten en central roll. När man inom psykoanalytisk teori började frångå driftsteorin, kom man också längre bort från sexualiteten. Detta trots vetskapen om att sexualiteten tycks genomsyra människors liv och leverne på ett genomgripande sätt. LÄS MER

 3. 3. En studie av landskapsindex för kvantifiering av rumsliga landskapsmönster

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Anna-Karin Rasmusson; [2000]
  Nyckelord :cartography; pedology; geomorphology; physical geography; diversitetsindex; biologisk mångfald; landscape indices; biological inventory; satellite imaging; diversity index; climatology; naturgeografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utvärdera två landskapsindex: ett formindex som beräknar formen för varje markanvändningsyta ( eng. "patch"); ett diversitetsindex, som beskriver de olika markanvändningarnas relativa utbredning. Formindexet beräknas på två olika sätt, beroende på om dess storleksberoende inkluderas eller ej. LÄS MER