Sökning: "Anna-Klara Molin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Klara Molin.

  1. 1. Att hantera ett liv med bensår-möjligheter och begränsningar

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Pauline Bäckström; Anna-Klara Molin; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige beräknas ca 50 000 människor leva med bensår och det är främst äldre över 65 år som drabbas. De vanligaste orsakerna till uppkomsten av bensår är venös insufficiens, otillräcklig arteriell genomblödning eller en blandning av dessa. LÄS MER