Sökning: "Anna-Lena Borg Engberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Lena Borg Engberg.

  1. 1. Arbetsmotivation på äldreboenden : en intervjustudie med chefer och medarbetare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

    Författare :Björn Löfgren; Anna-Lena Borg Engberg; [2011]
    Nyckelord :Motivation; work motivation; work and motivation; Motivation and work; leadership and motivation and nurses and motivation.; Motivation; arbetsmotivation; arbete och motivation; Motivation och arbete; ledarskap och motivation samt sköterskor och motivation.;

    Sammanfattning : Den här studien handlar om arbetsmotivation på två äldreboenden i Gävleborgs län. Vi gjorde en jämförelse mellan ett privat äldreboende och ett kommunalt äldreboende för att undersöka hur arbetsmotivation diskuteras på enheterna. LÄS MER