Sökning: "Anna-Lena Hansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Lena Hansen.

  1. 1. Föräldrasamarbete i förskolan : En svår uppgift - en enastående möjlighet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Camilla Dohm-Hansen; Anna-Lena Allandi; [2014]
    Nyckelord :Föräldrasamarbete; pedagog; relation; information; läroplan för förskolan;

    Sammanfattning : I ett samhälle, där flödet av information ibland kan tyckas vara oändligt, måste pedagoger ställa sig frågan om hur nya vägar att nå fram till barnens vårdnadshavare med information om förskolans verksamhets mål och syfte ska hittas. Förskolans läroplan   (Lpfö 98, rev 2010) belyser vikten av att vårdnadshavarna dagligen ska få ta del av denna slags information. LÄS MER