Sökning: "Anna-Lena Holmberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna-Lena Holmberg.

 1. 1. Den ansvarstagande individualiteten : En kvalitativ studie om hur kvinnor upplever sin psykiska ohälsa

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Anna-Lena Holmberg; [2010]
  Nyckelord :kvinnors psykiska ohälsa; sjukskrivning; arbete; familjen; den ansvarstagande individualiteten;

  Sammanfattning : Kvinnor upplever sig ha en högre grad av ohälsa jämfört med män samtidigt som de är sjukskrivna i högre omfattning. Jag ville ta reda på hur kvinnor upplever sin psykiska ohälsa och hur den lett fram till deras val att sjukskriva sig. LÄS MER

 2. 2.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Anna-Lena Holmberg; [2008]
  Nyckelord :house-wife; indiviualization; role; lifestyle; conduct of life;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har kvinnor gjort ett utträde på arbetsmarknaden. De har gått från att vara hemmafruar till yrkesarbetande. Närmare 1,2 miljoner kvinnor var hemmafruar i Sverige på 1960-talet, idag är de endast 48 000. Jag ville ta reda på vad det innebär att var hemmafru idag för hemmafruarna själva. LÄS MER