Sökning: "Anna-Lena Holmgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna-Lena Holmgren.

 1. 1. "-Nej men jag kan inte sjunga, gör det du som är mycket bättre" : en intervjustudie om några pedagogers tankar kring musik i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Anna-Lena Hultman; Ulrica Holmgren; [2008]
  Nyckelord :musik i förskolan; pedagogers osäkerhet; musikalitet; musikaktivitet;

  Sammanfattning : AbstractTitel: ”- Nej men jag kan inte sjunga, gör det du som är mycket bättre.” - en intervjustudie om några pedagogers tankar kring musik i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Äldre vårdtagares måltidssituation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anette Eklund; Anna-Lena Holmgren; Henrik Glansk; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To become old and live in an institution could mean that the habits and routines they have obtained during their lifetime and are used to may become changed. There are fixed norms and rules which the elderly more or less have to adjust to. LÄS MER