Sökning: "Anna-Lena"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet Anna-Lena.

 1. 1. Familjestämning utifrån tilltro och känslor - en studie av ett testinstrument med syfte att mäta familjemående

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Christel Darte; Anna Lena Werner; [2018]
  Nyckelord :Family mood; Depression; Family Therapy; Family Mood Assessment; CES-D. Familjemående; Familjeterapi; Familjestämning; CES-D.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to develop a new test instrument for measuring family mood as well as to investigate the relationship between family mood and individual mood with a focus on depressive symptoms and possible gender differences, which were measured by the Family Mood Assessment and CES-D test tools. The material evaluated was obtained from 168 students from the School of Social Work and from the Department of Psychology, Lund University. LÄS MER

 2. 2. På tal om skolan och demokrati : Hur lärare uppfattar kopplingar mellan elevers muntlighet och skolans demokratiuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Lena Ysander; [2018]
  Nyckelord :oral proficiency; Oral abilities; school s previous years; school s democracy mission; rhetoric at school; Muntlig färdighet; muntliga förmågor; skolans tidigare år; skolans demokratiuppdrag; retorik i skolan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur lärare i grundskolans tidigare år ser på arbetet med elevernas muntliga förmågor, och då speciellt i förhållande till skolans demokratiuppdrag. Muntlig förmåga är en viktig del av de kunskaper du behöver besitta för att fungera i en demokrati. LÄS MER

 3. 3. Walking the Tightrope - An exploratory study of how Stockholm-based social enterprises manage the dilemma of embeddedness and disembeddedness

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Lena Hügel; Erika Ni; [2018]
  Nyckelord :social entrepreneurship; embeddedness; dilemma of embeddedness and disembeddedness; social networks;

  Sammanfattning : Social entrepreneurship is a rising field of research and, in practice, a concept that bridges the public and private sector to offer solutions to social crises. With this thesis, we aim to contribute to the emerging body of literature by applying the concept of embeddedness to social entrepreneurship and investigating the dilemma of embeddedness and disembeddedness. LÄS MER

 4. 4. Den digitala patienten : från passiv till aktiv patient - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Lena Granell Griffiths; Madeleine Stenslind; [2018]
  Nyckelord :eHälsa; Personcentrerad omvårdnad; Kommunikation; Vårdmöte;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringen inom hälso- och sjukvård medför en transformation av passiva patienter till aktiva hälsokonsumenter. Regeringen har presenterat en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på eHälsa år 2025. LÄS MER

 5. 5. Production and Perception of Video Advertisement - A Comparison between Swedish Production and International Perception of IKEA’s ‘Komma Hem’-

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna-Lena Zacher; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER