Sökning: "Anna-Maija Haavisto"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Maija Haavisto.

  1. 1. Geometriundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Anna-Maija Haavisto; Annika Blomvik; [2007]
    Nyckelord :geometri; begreppsutveckling;

    Sammanfattning : I detta arbete studerar jag vilken inställning några yrkesverksamma lärare har till geometri och hur de uppfattar sin undervisning. Jag presenterar några forskares undersökningar och uppfattningar om barnens kunskapsutveckling inom geometri, hur läranderesultat ser ut, kvalitéer av olika undervisningsmetoder, hur det ser ut ute på fältet och hur det borde se ut. LÄS MER