Sökning: "Anna-Maria Bergman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Maria Bergman.

  1. 1. Att förändra mäns våldsattityder genom behandling : Upplevelser och erfarenheter av gruppbehandling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Anna-Maria Hansson; Elisabeth Bergman; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER