Sökning: "Anna-Maria Wiberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-Maria Wiberg.

  1. 1. Hypertoni - en hjärtefråga. Patienters erfarenheter av hypertoni och önskemål av patientutbildning

    Magister-uppsats,

    Författare :Greta Sandström; Anna-Maria Wiberg; [2012-12-04]
    Nyckelord :hypertoni; patientundervisning; distriktssköterska; livsstilsförändringar; upplevelser;

    Sammanfattning : Introduktion: Hjärt-kärlsjukdomar till följd av hypertoni orsakar stort lidande och stora kostnader världen över. Hypertoni kan ofta förebyggas genom livsstilsförändringar. Patienten har rätt till individanpassad information om sitt hälsotillstånd och dess behandling. LÄS MER