Sökning: "Anna-carin Hultqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna-carin Hultqvist.

  1. 1. Förekomsten av självskattad knäsmärta under utbildning till amfibiesoldat. En prospektiv observationsstudie inom den svenska försvarsmakten.

    Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

    Författare :Anna-Carin Hultqvist; Stina Oknelid; [2019]
    Nyckelord :prevalens; incidens; knäsmärta; militärutbildning; amfibiesoldat;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det är sedan tidigare känt att muskuloskeletala besvär inom militären är vanligt förekommande. Forskning har visat att närmare 80 % av amfibiesoldaterna inom den svenska försvarsmakten upplever någon form av muskuloskeletal smärta inom en sexmånadersperiod. LÄS MER