Sökning: "Anna-karin Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anna-karin Karlsson.

 1. 1. Att utsätta sig för risker i tjänsten : Sjuksköterskans hantering av antineoplastiska läkemedel – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Avebring; Anna-Karin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Antineoplastiska läkemedel; personlig skyddsutrustning; sjuksköterska; yrkesexponering;

  Sammanfattning : Introduktion: Under 1970-talet kom den yrkesmässiga exponeringen i samband med behandling med antineoplastiska läkemedel (ANL) i fokus. Exponeringen kan uppstå vid beredning, administrering, hantering av spill, avfall och utsöndring från patient. LÄS MER

 2. 2. ”En skola för alla” : Hur menar olika yrkeskategorier att de skapar ”en skola för alla”?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Nordin; Sophie Karlsson; [2013]
  Nyckelord :inkludering; likabehandling; metoder; möjligheter; organisation; resurser; svårigheter;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om hur olika yrkeskategorier såsom rektor, lärare, fritidspedagog och specialpedagog menar att de skapar ”en skola för alla”, vilka möjligheter och svårigheter som finns i detta arbete samt vad de skulle vilja förändra för att bättre kunna möta alla barns olika behov i skolan. Som metod har kvalitativa intervjuer använts och nio personer har intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig vrede, moderns roll och negativa mönster : Analys av karaktärerna Ida och Anna-Karin i ungdomsböckerna Cirkeln och Eld av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jennifer Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Feminism; psykoanalys; mor- dotters relation; fantastik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anna-Karin Beate Karlsson; [2012]
  Nyckelord :genus; tonårspojkar; bibliotek; manligt; kvinnligt;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how teenage boysperceive the public library. How do they utilize the resourcesprovided by a public library? What are their thoughtsregarding what a public library offers in terms of services toits visitors? Four qualitative interviews with teenage boyswere done for the purpose of this study. LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsprogram i skolan : användning, samsyn och delaktighet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Karlsson; Ulla Nordahl; [2010]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; elev; vårdnadshavare; inkludering; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning och uppsats är att ta reda på om det finns en samsyn när det gäller att arbeta med åtgärdsprogram och om det saknas hur ser attityden ut då? I Skolverket (2008) står det att: ”Kravet på att utarbeta åtgärdsprogram omfattar alla skolformer utom förskoleklassen […] ” Undersökningen är kvalitativ och baseras på enkätfrågor samt intervjuer, urvalet i undersökningen består av pedagoger från olika yrkeskategorier på två mindre, mellansvenska skolor med förskoleklass till år 5. Dessutom intervjuade vi rektorer,specialpedagog, speciallärare samt skolsköterska. LÄS MER