Sökning: "Anna-karin Rose"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna-karin Rose.

 1. 1. Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett introduktionsprogram: En deskriptiv kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna-Karin Rose; [2020]
  Nyckelord :Descriptive qualitative study; Introductory program; Newly graduated nurses;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har sjuksköterskeutbildningen, sjuksköterskans yrkeskompetens och sjukvårdsverksamheten i Sverige genomgått omfattande förändringar. När nyexaminerade sjuksköterskor förväntas bekanta sig med arbetsmiljön och förväntningarna i yrket samtidigt som introduktionsperioden ska ske beskrivs situationen som komplex. LÄS MER

 2. 2. Barn och deras föräldrars attityd till utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Rose-Marie Carlson; Anna-Karin Ryberg; [2008]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; Barn; Föräldrar;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka barnens och deras föräldrars attityder till utomhuspedagogik och se hur mycket barnen vistas utomhus i skolan och på fritiden. Vi ville ta reda på om det finns skillnader och likheter mellan barnens och föräldrarnas attityder till lärande utomhus och inställning till att vistas utomhus. LÄS MER