Sökning: "Anna-lena Jönsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anna-lena Jönsson.

 1. 1. Att utveckla sångröstens övre tonomfång - En studie av det egna sångtekniska arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Erica Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Omfång; Register; Sång; Sångteknik; Stöd; Utbildningsvetenskap; Educational Science; Music Education; Range; Singing Technique; Song; Support; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I centrum för denna studie står författarens utveckling av det övre sångliga tonomfånget. I det här sammanhanget innebär det toner från den tvåstrukna oktaven och uppåt. Utgångspunkten för arbetet är bland annat författarens egna sångtekniska problem och tidigare erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Licensierade digitala informationsresurser : En fallstudie om Författarlexikonet Alex på skol- och folkbibliotek.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anna-Lena Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Databaser; licensierade digitala informationsresurser; folkbibliotek; skolbibliotek; Alex Författarlexikon; Con-temporary Authors Online; Google.;

  Sammanfattning : Introduction. I report an investigation designed to identify the contemporary role of digital resources for information retrieval, such as Alex Author-dictionary. LÄS MER

 3. 3. Utformning av synlig regnvattenhantering i privata trädgårdar och bostadsgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna-Lena Biel Jönsson; [2013]
  Nyckelord :dagvatten; regnvatten; hållbar hantering; öppna system; Augustenborg; Västra Hamnen; utformning; trädgårdsdesign; privatträdgård;

  Sammanfattning : Världen står inför ett klimat i förändring. Redan idag märker vi av dessa förändringar och då främst i form av temperatur- och nederbördsförändringar. LÄS MER

 4. 4. Företagsformer för lantbruksföretag : för- och nackdelar

  L3-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Anna-Lena Jönsson; [2008]
  Nyckelord :företagsformer; lantbruksföretag; enskild firma; enkelt bolag; handelsbolag; kommanditbolag; aktiebolag; ekonomisk förening; generationsskifte; eget uttag;

  Sammanfattning : Lantbruksföretag kan förekomma i olika företagsformer. Då det finns ett antal olika regler, såväl skatterättsliga som civilrättsliga som gäller för olika slags företagsformer så är det viktigt att ha rätt slags företagsform. LÄS MER

 5. 5. Gruppverksamhet för barn till missbrukare : en jämförande studie av två gruppmodeller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Jönsson; Anna Lena Werner; [2005]
  Nyckelord :barn till alkoholister; barn till missbrukare; alkoholister; nätverk; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden approximately ten percent of all children grows up in a family where at least one parent is having an alcohol related addiction. Since 1998 the development of group activities for children in this situation has been immense. LÄS MER