Sökning: "Anna-lena Wahldén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna-lena Wahldén.

 1. 1. ”Hitta språket” i förskoleklass Lärares erfarenheter av Skolverkets kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna-Lena Wahldén; Jessica Rengsvik; [2019]
  Nyckelord :förskoleklass; Hitta språket ; kartläggningsmaterial; språklig medvetenhet; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Rengsvik, Jessica och Wahldén, Anna-Lena (2019), ”Hitta språket” i förskoleklass - Lärares erfarenheter av Skolverkets kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteratur i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carina Tykesson; Anna-Lena Wahldén; [2007]
  Nyckelord :förskola; skönlitteratur; läsning;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med detta arbete är att undersöka när, hur och varför skönlitteratur används i förskolans verksamhet. För att uppnå våra syften har vi gjort vår undersökning i två förskolor där vi har observerat verksamheten under fem arbetsdagar på vardera förskola. LÄS MER