Sökning: "AnnaHanna Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden AnnaHanna Eriksson.

  1. 1. Sjuk - en analys av begreppet ur omvårdnadsperspektiv

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :AnnaHanna Eriksson; Sandra Eriksson; [2006-08-29]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sjuk är ett flitigt använt begrepp i svenska språket vars betydelse ändrats relativt liteöver årens lopp. När det betraktades utifrån olika vetenskapliga discipliner framträddedock en mängd varierande innebörder. Dessa har alla relevans inom respektive disciplinmen ingen kan anses vara gällande som omvårdnadsdefinition av begreppet. LÄS MER