Sökning: "Annat ord för chef"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Annat ord för chef.

 1. 1. iPads i förskolan : Användningsområden samt pedagogers förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alicia Persson; Celina Åkesson Svanberg; [2019]
  Nyckelord :ipads; digitala verktyg; multimodalt lärande; interaktion; kompetens; mediering; förskola; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka ”pedagogers förhållningssätt till iPads och hur de använder dessa i förskoleverksamheten”. Forskningsfrågorna som vi utgår från är ”hur beskriver pedagoger sitt eget förhållningssätt till iPads?” samt ”hur används iPads i förskoleverksamheten? ”Under vår studietid har vi upplevt den framfart som arbetet med digitala verktyg, främst iPads, haft. LÄS MER

 2. 2. Vill du bli Chef, Husfru eller Manager? : Könskodade ord och egenskaper i platsannonser

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Walldow; Klara Gomér; [2018]
  Nyckelord :Könskodning; platsannonser; glastaket; turistbranschen;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks om könskodning förekommer i platsannonser inom turistbranschen och i så fall på vilket sätt det förekommer. Här undersöks också hur könsfördelningen ser ut bland de sökande för specifika tjänster inom turistbranschen. LÄS MER

 3. 3. Hur ord blir till handling : Enhetschefers erfarenheter av att arbeta praktiskt med trygghet och delaktighet inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Vistrand; [2016]
  Nyckelord :Äldreomsorg; ledarskap; första linjens chef; värdegrund; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen har länge präglats av inrutade arbetssätt, där omsorgen har bedrivits utifrån organisatoriska principer, vilket resulterat i en förskjutning av egenmakten för den äldre som är i ett omsorgsbehov. Äldreomsorgen i Sverige har under de senaste decennierna genomgått omfattande förvandlingar och kännetecknas numera av mer detaljstyrning och effektivisering. LÄS MER

 4. 4. Slutet eller inte slutet för yttrandefriheten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Iris Tiitto; Oscar Hagberg; [2014]
  Nyckelord :Offentlig förvaltning; yttrandefrihet; demokrati; Malmö stadshus; whistleblower; offentligt etos; chef; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett kommunalråd sa följande till en medarbetare på frågan om hur det ligger till med Whistleblowerfunktionen i Malmö stad: ”Whistleblowerfunktion? Det behövs inte, finns en e-postadress och den är till mig, det räcker!” Yttrandefriheten som demokratisk rättighet har gamla anor i Sverig. I modern tid har den införlivats aktivt bland de anställda i den offentliga sektorn. LÄS MER

 5. 5. Vattenparken i Enköping : en brukarstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Löfgren; [2013]
  Nyckelord :anthropological tracking; brukarstudie; dagvatten; Enköpings vattenpark; rekreation; fågelskådning;

  Sammanfattning : Enköpings vattenpark anlades i slutet av 1990-talet som en del i arbetet med att förhindra en hotande övergödning av Östersjön och Mälaren. Dess huvuduppgift är att rena ungefär hälften av Enköpings dagvatten innan det når ut till Mälaren. LÄS MER