Sökning: "Anne Berg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anne Berg.

 1. 1. Specialpedagog i förskolan : -förväntningar från förskolans pedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Åsa Berg; Anne-Maria Nurminen; [2018]
  Nyckelord :Examensordning; förskola; förväntningar; specialpedagog; uppdrag; yrkesroll;

  Sammanfattning : Studien undersöker förskolans pedagogers förväntningar på specialpedagogens uppdrag och yrkesroll. Syftet med studien är att undersöka om förväntningarna stämmer med examensordningen för specialpedagoger. Specialpedagogens yrkesroll formas i mötet med verksamheten. LÄS MER

 2. 2. VARFÖR HYR FÖRETAG IN EXTERN PERSONAL?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexander Tatidis; Anna Maria Kristina Fransson; Nils-Petter Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Extern personal; bemanning; bemanningsföretag; rekrytering; kompetens; hyra personal; företagsorganisation; bemanning växjö; outsourcing; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Examensarbete, G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, ekonomistyrning, Enterprising and business development, 2EB003, VT 2010 Författare: Anna Fransson, Alexander Tatidis och Nils-Petter Nilsson. Handledare: Marja Soila Wadman Titel: Varför hyr företag in extern personal? Bakgrund: Faktorer till varför företag hyr in extern personal från bemanningsföretag har diskuterats livligt under lågkonjunkturen som varit. LÄS MER