Sökning: "Anne Dag"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Anne Dag.

 1. 1. Kan FixaSpine hjälpa individer med käk- och nacksmärta? – En pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Mathilda Ramqvist; Anne Besseler; [2019]
  Nyckelord :TMD; Posture; pilot study; neck pain; jaw pain; Fixaspine;

  Sammanfattning : Syfte. Syftet med denna studie var att undersöka om hållningsträning med FixaSpine kan hjälpa individer med käk- och nacksmärta. Pilotstudiens syfte var även att testa mätinstrument för att utvärdera genomförbarheten inför en planerad RCT. Material och metod. LÄS MER

 2. 2. Att främja elevers fysiska aktivitet : Skolsköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nicole Forsman; Anne-Mari Saarivaara Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Caring science; Content Analysis; Health; Pupil Health; Qualitative; Elevhälsa; Hälsa; Innehållsanalys; Kvalitativ; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elevers fysiska aktivitet minskar i relation till ökad skärmtid. WHO:s rekommendation för barn och ungdomars fysiska aktivitet är 60 minuter per dag. Rasterna spenderas ofta framför skärmar istället för att vara fysiskt aktiva. LÄS MER

 3. 3. Funktionsnedsattas utrymningsmöjligheter på arbetsplatser : En jämförelse av svenska, danska och amerikanska lagstiftningar samt granskning av ett svenskt företags utrymningsvägar och potentiella förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anne Lee Anderson; [2017]
  Nyckelord :Frångänglighet; funktionsnedsatta; utrymning;

  Sammanfattning : Alla människor bör ha lika rättigheter och samma möjlighet att medverka och bidra till samhället efter sin egen förmåga. För att uppnå detta bör en större satsning ske på att undanröja funktionshinder vilka hindrar personer med funktionsnedsättningar att delta och utöva vardagliga sysslor, så som att arbeta. LÄS MER

 4. 4. Barns självskattning av komfort efter tonsilloperation

  Magister-uppsats,

  Författare :Anne Hasselblad Johnsson; Monika Beiring; [2016-07-01]
  Nyckelord :Barn; tonsillotomi; tonsillektomi; postoperativ smärta; smärtskattning; smärtbedömning; återhämtning; obehag;

  Sammanfattning : Background: Tonsil surgery is the most common form of surgery carried out on children in Sweden. There are several methods of surgery depending on the underlying cause of the issue.The surgery can cause a variety of side effects such as difficulty of swallowing, eating and also nausea. LÄS MER

 5. 5. Anhöriga har det lika jobbigt dom, som står på andra sidan.” : En kartläggning av de civila organisationerna i Karlstad och vilket stöd de kan ge anhöriga som har barn eller ungdomar som missbrukar droger.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Sheima Assad; Anne-Charlotte Eriksson; [2014]
  Nyckelord :anhöriga; missbrukare; medberoende; frivillig organisationer; civilsamhället.;

  Sammanfattning : I det samhälle vi lever idag ser vi en avsaknad av de sociala band som fanns i tidigare samhällen.Detta numera individualistiska samhälle skapar en otrygghet föryngre människor. De individer som inneharsvagt socialt kapital, där sociala band ingår, fastnar lättarei en missbruksproblematik. LÄS MER