Sökning: "Anne Fjällström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anne Fjällström.

 1. 1. Livskvalitet hos barn och ungdomar med enures : Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Andersson; Anne Fjällström; [2017]
  Nyckelord :Nocturnal enuresis; children; adolescents; quality of life and nursing; Enures; barn; ungdomar; livskvalitet ovh omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduction: Enuresis involves involuntary emptying of the bladder at night, completely orpartially, from five years of age. If it occurs twice or more/week for at least three months and it causes suffering, the diagnosis is enuresis. Enuresis is divided into primary and secondary enuresis. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som underlättar följsamhet till hygienrutiner : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne Fjällström; Anne-Louise Jaregran; [2015]
  Nyckelord :Guidelines adherence; hygiene routines; infection control; Följsamhet gentemot riktlinjer; hygienrutiner; vårdhygien;

  Sammanfattning : BakgrundGod vårdhygien kan reducera antalet vårdrelaterade infektioner med en tredjedel och med dagens kunskaper går det med enkla medel att iaktta de förhållningsregler som är nödvändiga för att säkerställa en god vårdhygien. Ändå följs ofta inte hygienrutiner. LÄS MER