Sökning: "Anne Grund Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anne Grund Johansson.

 1. 1. Småskalig eller industriell tvätt och hantering av sängkläder inom hotellbranschen : En jämförelse i miljöbelastning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erica Johansson; Anne Dennisson; [2018]
  Nyckelord :Industrial laundry; small-scale laundry; textile services; cotton; polycotton; Industritvätt; småskalig tvätt; textilservice; bomull; polycotton;

  Sammanfattning : Hotellbranschen är en konstant växande verksamhet och med fler sängar att bädda tillkommer fler lakan att tvätta. Idag kan hotell välja att använda sig utav externa tvätterier som hämtar upp, tvättar och levererar rena sängkläder men kan även välja att själv tvätta sängkläderna lokalt på hotellet. LÄS MER

 2. 2. "Smålegot flyttbart men inte utspridbart" : Materialet på förskolan med fokus på de yngsta barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Malin Johansson; Anne-Marie Sundberg; [2012]
  Nyckelord :Förskolan; yngre barn; meningsskapande; material; tillgänglighet; lärares samtal; being; becoming; diskursanalys; makt;

  Sammanfattning : Förskolan ska erbjuda en varierad och utmanande lärmiljö. Miljö och material skiljer sig åt mellan förskolor och materialets tillgång och tillgänglighet ser ofta olika ut beroende på barns ålder. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga gör skillnad : Sjuksköterskans åtgärder för att förebygga postoperativ sårinfektion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anne Paterson; Therese Johansson; [2010]
  Nyckelord :Nurse’s role; nursing care; preoperative interventions; postoperative interventions; surgical wound infection; Preoperativ omvårdnadsåtgärd; postoperativ omvårdnadsåtgärd; postoperativ sårinfektion; sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Postoperativ sårinfektion är en komplikation som var tionde patient drabbas av efter ett kirurgiskt ingrepp. Det medför inte bara lidande och förlängd vårdtid för patienten utan kan även vara direkt livshotande. Den förlängda vårdtiden medför dessutom kostnader för samhället, och resurser skulle kunna användas till annan vård. LÄS MER

 4. 4. Kom in i garderoben! En kvalitativ studie om icke-heterosexuella individers komma-ut-processer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karin Johansson; Anne Kekkonen; [2009-11-13]
  Nyckelord :Komma-ut; sexuell läggning; heteronormativitet; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur icke-heterosexuella individer beskriver upplevelser av de faktorer som kan ha påverkat dem i deras ”komma-ut-processer”. Studien undersöker individernas upplevelser av att komma ut, vilka faktorer som har varit av betydelse, samt vad som har underlättat respektive försvårat denna process. LÄS MER

 5. 5. Överviktiga människors erfarenheter av värdighet i vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Anne Göril Johansson; [2009]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Dignity; Experience; Health Care; Övervikt; Fetma; Värdighet; Erfarenhet; Hälso- och Sjukvård;

  Sammanfattning :  Övervikt och fetma är ett ökande problem i samhället och i världen. Diskrimminering och negativa attityder mot överviktiga människor är vanligt. Upprätthållande av patienternas värdighet är fundamentalt för god omvårdnad. LÄS MER