Sökning: "Anne Jonsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anne Jonsson.

 1. 1. Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :André Gatu; [2021-11-19]
  Nyckelord :Eva Rydberg; Komisk timing; Skådespelarmetod; metod; teater; revy; humor; skratt; rolig; lyssna in; undersökande; idol; barndomsidol; rörelse; fysiskt; röst; imitation; härma; mimik; flow; funny bones; rytm; Malmö; Fredriksdal; Skådespelarlinjen; scenskolestudent; scenskolan; teaterhögskolan; Göteborg; Artisten; Att vara eller inte vara; Rena rama ding dong; Kärlek och lavemang; André Gatu; Mora; Dalarna; Eva Johansson; Anne Jonsson;

  Sammanfattning : Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. LÄS MER

 2. 2. Skriftlig kommunikation från ledare : Effekter av deltagarkön, chefskön och chefsyrke utifrån rollkongruensteorin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martina Ågren; Anne Jonsson; [2019]
  Nyckelord :role congruity theory; leader; prejudice; gender roles; communal;

  Sammanfattning : Rollkongruensteorin innebär att kvinnor har svårare än män att nå ledarroller och kvinnliga ledares beteende bedöms mindre fördelaktigt än manliga ledares på grund av att ledarroller anses passa stereotypiskt manliga egenskaper bättre än stereotypiskt kvinnliga egenskaper. Studien undersökte om män och kvinnor uppskattade en chef och dennes meddelande med hård ton bättre eller sämre beroende på chefens kön och yrke som militär- eller förskolechef. LÄS MER

 3. 3. Nämndemännen i Ljusdals socken 1601-1699

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne-Marie Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag försökt finna spåren av en eventuell bonde-elit i Ljusdal under 1600-talet genom att kartlägga nämndemännens förhållanden eftersom de innehade ett förtroendeuppdrag, och för att de av flera forskare sägs komma från de mest ansedda och rikaste bondsläkterna. Jag vill börja med att sammanfatta metoden som använts: Nämndemännens namn och by har antecknats för varje förekommande år 1600-1699. LÄS MER

 4. 4. Skurken i informationssamhället. En diskursanalys av upphovsrättsdebatten i svensk och amerikansk dagspress 2001-2006

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Ing-Marie Jonsson; Anne Thyrfing; [2008]
  Nyckelord :diskurs; metafor; piratkopiering; diskursanalys; upphovsrätt; fildelning;

  Sammanfattning : This Master’s thesis is an analysis of metaphors in relation to actors, and of discourses used in the copyright-debate in two major Swedish daily newspapers and one American: Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet and New York Times during the years 2001-2006. We aim to answer the following questions: Which metaphors were being used in the copyright-debate to create the archetypal villain, hero, winner and loser in editorials, debate and letters to the editor in the three newspapers? Which discourses did those metaphors relate or conform to? Which similarities or differences could be found when comparing the two countries’ newspapers regarding representations and constructions of villains, heroes, winners and losers in the copyright-debate? Firstly we distinguished who the actors in the debate were, following parts of Theo van Leeuwen’s actors’ analysis. LÄS MER

 5. 5. Sjungom studentens lyckliga dag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Annie Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Flickbok; Läroverk; Vidarestudier; Kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur synen på kvinnors rätt till högre studier framställs i den äldre svenska flickboken med bakgrund mot 1927 års skolreform och skolkommissionerna från 1918 och 1923, samt om den bild som förmedlas är av det äldre, patriarkala slaget eller mer modern och självständig i sin utformning. Vidare ämnar jag redogöra för dåtidens samhälleliga debatt rörande vidarestuderande kvinnor samt huruvida flickböckerna presenterar en realistisk bild av sin samtid. LÄS MER