Sökning: "Anne Lindau"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Lindau.

  1. 1. Myndigheters riskhantering under en kris : Likheter och skillnader i medicinalstyrelsens arbete under spanska sjukan och folkhälsomyndighetens arbete under covid-19

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Anne Lindau; Petronella Jönsson; [2021]
    Nyckelord :medicinalstyrelsen; spanska sjukan; folkhälsomyndigheten; covid-19;

    Sammanfattning : .... LÄS MER