Sökning: "Anne Lindholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anne Lindholm.

 1. 1. Upplevelser av särskilt stöd En kvalitativ studie av åtta unga vuxnas upplevelser av särskilt stöd i grundskola och gymnasieskola

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catharina Lindholm Schneider; Anne Yliniska; [2015-11-27]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologi; specialpedagogik; särskilt stöd; elevers upplevelser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats bidra med kunskap om hur några unga vuxna upplevt särskilt stöd i grundskola och i gymnasieskola. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: Hur har de unga vuxna upplevt det särskilda stödet? Vilken betydelse har det särskilda stödet haft för de unga vuxnas självbild? Hur hade de unga vuxna önskat att det särskilda stöd som de fått sett ut?Teori: Studien tar sin utgångspunkt i en livsvärldsfenomenologisk ansats då studiens syfte är att tillföra kunskap om enskilda personers unika upplevelser av särskilt stöd. LÄS MER

 2. 2. Evolution of the Dead : Stil, social funktion och realism i modern zombiefilm

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Anne Lindholm; [2009]
  Nyckelord :Zombies; George A Romero; Night; Dawn; Day; Land; Diary;

  Sammanfattning : InledningThe horror of the zombie movie comes from recognizing the human in the monster; the terror of the zombie movie comes from knowing there is nothing to do about it but destroy what is left; the fun comes from watching the genre continue to develop. Although zombies are technically dead, their cinematic genre is a living, breathing entity that continues to grow and evolve. LÄS MER