Sökning: "Anne Marie Björck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Marie Björck.

  1. 1. Lika kön leka bäst? : en historiskt jämförande genusperspektivsanalys på skolan då och nu

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Anne-Marie Björck; [2008]
    Nyckelord :gender; gender-orders; gender-work-orders; upbringing; girl-schools; co-education; pedagogy;

    Sammanfattning : .... LÄS MER