Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Upp och hoppa, vik en loppa! : Barns motoriska utveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anne-Marie Brandberg; Agnieszka Eriksson; [2021]
  Nyckelord :motorik; motorisk utveckling; barns motoriska utveckling; motorik i förskola;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om barns motoriska utveckling i förskolan. Vi presenterar tidigare forskning som relaterar till förskoleåldern som en viktig motorisk utvecklingsperiod samt motorikens betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Detaljplaneläggning av bostäder i nära angränsning till avloppsreningsverk : Lidköpings kommuns vision om exploatering av Västra hamnen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för teknik (HTU)

  Författare :Marie-Anne Eriksson; [2002]
  Nyckelord :Lidköpings kommun; Detaljplan; Översiktsplan; Miljökonsekvensbeskrivningar; Avlopp;

  Sammanfattning : .... LÄS MER