Sökning: "Anne Pehrsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Pehrsson.

  1. 1. Sjuka och anhöriga : En undersökning om hur depression framställs i krönikor

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Anne Pehrsson; [2016]
    Nyckelord :Depression; krönika; psykisk ohälsa; systemisk funktionell grammatik; SFG; Transitivitetsanalys;

    Sammanfattning : Jag har genomfört en textanalys av 12 krönikor från 2013-2016 som handlar om depression. Syftet med undersökningen var att undersöka hur depression framställs i krönikor idag beroende på om skribenten har erfarenhet av sjukdomen från ett inifrån- eller utifrånperspektiv. LÄS MER