Sökning: "Anne Rasmusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Rasmusson.

  1. 1. Att känna livskvalitet med ALS

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Anne Kvärre; Britt-Marie Rasmusson; [2006]
    Nyckelord :ALS; livskvalitet;

    Sammanfattning : Kvärre, A & Rasmusson, B-M. Att känna livskvalitet med ALS. En litteraturstudie om ALS-patienters dagliga livssituation och deras upplevelse av livskvalitet. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. LÄS MER