Sökning: "Anne Rydén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anne Rydén.

 1. 1. Astmapatienter i primärvården : Vårdresurser och astmakontroll

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anne Rydén; [2015]
  Nyckelord :asthma; asthmacontrol; healthcare resoursces; nurse; primary care; self-care; astma; astmakontroll; egenvård; primärvård; sjuksköterska; vårdresurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeledda astma/KOL-mottagningar förekommer inom primärvården, men forskning kring effekten av dessa är bristfällig. Det är oklart om patienternas astmakontroll (symtomkontroll) förbättras om vårdcentralerna har en astma/KOL-mottagning. LÄS MER

 2. 2. Besökare vid en barn- och ungdomsavdelning : exemplifierat genom en användarundersökning vid Göteborgs stadsbibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Anne-Mari Fyrholm; Mi Rydén; [1996]
  Nyckelord :barnbibliotek; biblioteksroller; användarundersökning; barn- och ungdomsavdelning; biblioteksbesökare; brukarundersökning; Göteborgs stadsbibliotek; lokalt bibliotek;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate who the visitors are at a children's department at amain library in a larger municipality, and for what purpose they use it. We discuss: Is therea difference between various user groups, and if so, how do they differ'? Which library rolesdoes the children's department have? Does the children's department serve as a local libraryfor those who live in the immediate surroundings or as a main library for the whole municipality?The paper is based on a user survey performed in the spring of 1996 at the City Library ofGothenburg. LÄS MER