Sökning: "Anne-Charlotte Man"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anne-Charlotte Man.

 1. 1. Mémoire de licence La réception du message donné dans Le Petit Prince : Une étude sur la réception et l’interprétation du message donné dans Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry chez l’adulte et l’enfant.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Anne-Charlotte Plante; [2016]
  Nyckelord :message; reception; The Little Prince; allegory; metaphor.; message; réception; Le Petit Prince; allégorie; métaphore; Saint-Exupéry;

  Sammanfattning : Le présent travail est une étude sur Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry. Le but principal du mémoire est d’analyser la réception du message chez le lecteur adulte et chez le lecteur enfant. LÄS MER

 2. 2. Ett försök att ta makten Äldre som överklagar avslagna beslut och illustration av verkställighetsprocessen som följer efter bifallen dom

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anne-Charlotte Sigvardsson; [2012-05-25]
  Nyckelord :elderly; appeal; Administrative court; execute execution of a court decision; power relations; äldre personer; överklaga; förvaltningsrätt; verkställighet; maktrelationer;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna masteruppsats är att skildra och analysera processen som följer efter det att äldre, över 65 år, överklagat ett avslaget socialnämndsbeslut till förvaltningsrätten.För att besvara syftet har uppsatsen brutits ner i två delsyftet. LÄS MER

 3. 3. Från slöjdprocess till arbetsprocesser - forskare och slöjdlärares syn på förändringen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Annika Nohlberg Jildenmyr; Anne-Charlotte Tüll; [2012]
  Nyckelord :slöjd; slöjdprocessen; arbetsprocesser; lärprocesser; processarbete; läroplaner; kursplaner; analys; värdering; reflektion; förmågor; kommunicera lärande; ämneskunskaper i slöjd; teoretisera slöjd;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet har vi velat ta reda på skillnaden mellan slöjdprocessen och arbetsprocesserna, som det numera heter i den nya läroplanen, Lgr11. I stort kan vi tycka att den nya kursplanen i slöjd inte skiljer sig så väldigt mycket från Lpo94, men att fokus har ändrats från att i princip hänga upp hela slöjdens arbete kring slöjdprocessen mot en mer generellt syn på arbete i processform. LÄS MER

 4. 4. Frigörelsen som kom av sig: En studie om genuskonstruktioner i fyra skönlitterära romaner från 1880-talet och 1910-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Elin Olsson; [2012]
  Nyckelord :Skönlitteratur; genus; genuskonstruktion; 1880-talet; 1910-talet; historia; Stella Kleve; Anne Charlotte Leffler; Elin Wägner; Maria Sandel.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : En textanalys som undersöker hur genuskonstruktioner sett ut och förändrats i svensk skönlitteratur från 1880- och 1910-talet. Det går att se en förändring inom den allmänna genusdebatten mellan åren 1880 och 1910. LÄS MER

 5. 5. Artisten i vardagsrummet : Gränsöverskridande och samförstånd i det moderna genombrottets dramatik: Leffler, Benedictsson och Stéenhoff

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria Mårsell; [2010]
  Nyckelord :argumentation; the artist; Benedictsson; bourgeois; communicative action; conversation; Fraser; gender; Habermas; human action; Leffler; lifeworld; the Modern Breakthrough; public debate; Stéenhoff; system; theatre; argumentation; Benedictsson; borgarklass; Fraser; genus; Habermas; kommunikativt handlande; konstnären; Leffler; livsvärld; moderna genombrottet; borgerlig offentlighet; samtal; Stéenhoff; systemvärld; teater;

  Sammanfattning : Anne Charlotte Leffler, Victoria Benedictsson and Frida Stéenhoff were all part of the Modern Breakthrough in Swedish literature. By utilizing Jürgen Habermas theoretical works on communicative action, and Nancy Fraser’s supplementary reading of his theory, this essay makes clear that the authors’ struggle for an understanding and a rethinking of social norms in their plays Skådespelerskan (1873), Romeos Julia (1888) and Lejonets unge (1896) can be read as a contribution to the public debate. LÄS MER