Sökning: "Anne-Marie Boman Wennberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne-Marie Boman Wennberg.

  1. 1. DEMOKRATI- OCH FOSTRANSUPPDRAGET

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Anne-Marie Boman Wennberg; [2020-04-15]
    Nyckelord :lärarrollen; demokrati- och fostransuppdrag; likvärdighet; marknadisering; organisering; medborgerliga idealtyper; institutionella logiker;

    Sammanfattning : Syfte: Studien handlar om gymnasielärares demokratiuppdrag i den marknadsanpassade gymnasieskolan. Att fostra kunniga och ansvarstagande samhällsmedborgare är ett av utbildningsystemets primära mål.Lärare och elever styrs både medvetet och omedvetet mot olika ideal. LÄS MER