Sökning: "Anne-Marie Wigholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne-Marie Wigholm.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av övervikt och fetmas påverkan på deras vardag : - en analys av bloggar skrivna av kvinnor.

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

    Författare :Anne-Marie Wigholm; Felicia Österlund; [2015]
    Nyckelord :Healt; obesity; overweight; suffering; unhealth; Fetma; hälsa; lidande; ohälsa; övervikt;

    Sammanfattning : Titel:                                   Kvinnors upplevelse av övervikt och fetmas påverkan på deras                               vardag - en analys av bloggar skrivna av kvinnor.Författare:                         Wigholm, Ann-Marie; Österlund, FeliciaInstitution:                         Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i SkövdeProgram/Kurs:                 Examensarbete i omvårdnad, 15 hpHandledare:                      Lund, Annelise, TillyExaminator:                      Brovall, MariaSidor:                                 23Datum:                               150422Nyckelord:                         Fetma, hälsa, lidande, ohälsa, övervikt Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat och blivit ett folkhälsoproblem i samhället. LÄS MER