Sökning: "Anne-christine Nordström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anne-christine Nordström.

 1. 1. Behandling av trauma och dissociation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Anne-Christine Nordström; [2013]
  Nyckelord :Trauma; Posttraumatic stress; Dissociation; Treatment; Psychotherapy; Emotion regulation; Trauma; Posttraumatisk stress; Dissociation; Behandling; Psykoterapi; Affektreglering;

  Sammanfattning : Inledning: Ettpsykiskt trauma kan ibland medföra utveckling av dissociativa symtom.Syfte: Studien undersökte vad som varit betydelsefullt för psykoterapeuten i det psykoterapeutiska arbetet med patienter med trauma och dissociation.Metod: En kvalitativ studie valdes. LÄS MER

 2. 2. Stock Price Reactions to CEO Turnover - An event study of the Nordic markets

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Anne Christine Egholm; Jannike Nordström; [2012]
  Nyckelord :Event study; Executive succession; CEO turnover; Abnormal stock return; Company performance;

  Sammanfattning : This thesis examines the short-term effect of CEO turnover on company performance. Previous studies based on American data have shown mixed results, hence the interest to test if the same would apply in a Nordic setting. LÄS MER