Sökning: "Anne-lie Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne-lie Larsson.

  1. 1. Samverkan mellan sjuksköterskor och läkare i hälso- och sjukvård

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Anne-Lie Larsson; Maria Brandt; [2010]
    Nyckelord :Collaboration; physician; nurse; relations; Samverkan; samarbete; läkare; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket är det äldsta traditionellt, professionella kvinnliga yrket inom vården. Sjuksköterskan kan bidra till en bra samverkan genom sin omvårdnadskunskap och yrkeskompetens. LÄS MER