Sökning: "Anneli Albertsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Albertsson.

  1. 1. Kan en intensivträning av avkodningsförmåga i åk 3 leda till förbättrad läsförståelse och läsintresse? : En studie av Rydaholmsmetoden

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Anneli Albertsson; [2016]
    Nyckelord :Reading; decoding; phonics; reading comprehension; reading interest; Läsning; avkodning; fonologisk medvetenhet; läsförståelse; läsintresse;

    Sammanfattning : The aim of the study was to examine whether an intervention with the Rydaholms method leads to better decoding skills, improved reading comprehension and increased interest in reading. The participants were the third grade primary school children. LÄS MER