Sökning: "Anneli Alvestorm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Alvestorm.

  1. 1. Chefsbyten inom äldreomsorgen : En intervjustudie kring hur första linjens chefers arbete med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen påverkas av chefsbyten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Anneli Alvestorm; Anneli Lidén; [2022]
    Nyckelord :första linjens chef; ledarskap; verksamhetsutveckling; stödfunktioner; äldreomsorg; förbättringsarbete; vård- och omsorg; chefsbyten;

    Sammanfattning : Forskning visar att 20 procent av första linjens chefer inom äldreomsorgen slutar på sin arbetsplats inom två år. Arbetet som chef är komplext och en stor del av arbetstiden innefattar möten och administrativa arbetsuppgifter. LÄS MER