Sökning: "Anneli Andreasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anneli Andreasson.

 1. 1. Mögeltillväxt på behandlad och modifierad furu

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Malin Persson; Anneli Andreasson; [2013]
  Nyckelord :mögel; behandlad furu; modifierad furu; relativ fuktighet; temperatur; acetylerad; furfurylerad; impregnerad; värmebehandlad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mould growing indoors has been shown to cause health problems such as respiratory disorders, allergies and eczema. Since we spend most of our lives in indoor environments, it is important to find solutions to this problem. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem i chefens hand : En studie om: Vilka belöningar som är bäst lämpade att använda till att motivera anställda inom banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anneli Andreasson; Madelene Larsson; [2013]
  Nyckelord :Belönigssystem; Behov Motivation; Belöning; Företagets mål; Nackdelar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Nyckelord: Behov & Motivation, Belöning, Företagets mål och Nackdelar. Bakgrund: Personalen är en av de viktigaste resurserna inom företagen idag vilket innebär att fokus ligger på att behålla kompetent personal. Att förlora och nyanställa personal är förenat med en stor kostnad för företag. LÄS MER